Skautsky Belgičák

NSD17

1.Milé sestry, milí bratia, táto pieseň je o nás,
sme rozšírení po celom svete, ľahko nás spoznáš.

Re.: Jeden dobrý skutok spravím každý deň,
som pripravený, slúžim a pomôcť chcem!

2. Máme krásne uniformy, skautská ľalia je náš znak,
šatky majú farby dúhy, držíme sa v družinách.

Re.: Jeden dobrý....

3. Včielky, vĺčatá a skauti, rangeri a roveri,
keď sme všetci takto spolu, hovoríme si zbory!

Re.: Jeden dobrý...

4. BP nám dal skautský zákon, prvý bod je naša česť,
bod dva - verný, oddaný, tri - osožný a pomôcť vieš.

Re.: Jeden dobrý....

5. Bratom skauta každého a podstatná je priateľskosť,
vraví nám ten bod štvrtý, piaty zas káže zdvorilosť!

Re.: Jeden dobrý...

6. Sme ochrancovia prírody, a taktiež cenných ľudských diel,
poslúchať rodičov, radcov, to za siedme je náš cieľ!

Re.: Jeden dobrý...

7.Osmička nás vedie k rozvahe a k mysli veselej,
sporivý, hospodárny, sa skrýva v rade deviatej.

Re.: Jeden dobrý...

8.Čistá myseľ, slová, skutky, to každý z nás spoznáva,
aj vďaka týmto zákonom je skauting taká zábava!

Re.: Jeden dobrý skutok...

------------------Inštrumentálna pauza---------------------

2x Re.: Jeden dobrý skutok spravím každý deň,
som pripravený. slúžim a pomôcť chcem!


Hudba: na morívy Lais
Text: Petra Spinka Bečková, Viera Lukáčová
Spracovanie: Recording studio Amplify
Spev: Michaela Alexandra Bahelková, Viera Lukáčová
Flauta: Michaela Alexandra Bahelková
Zaplatil a hrdí sa: 23. skautský zbor Nitrava

 

Viac o akcii kde mala pieseň premieru www.nitrava.sk/nsd