Trogárky: Chystáme výpravu!:

trogarky-chystame-vypravu

Konečne začína jar- čas zažiť nové skautské dobrodružstvo! V ústrety zážitkom sa vydáme do Dvorníkov už na konci marca. Prespávať budeme vo farskom dome, ktorý spravuje tamojší kňaz a skaut v jednej osobe.

Stretávame sa na autobusovej stanici v Nitre dňa 29. marca 2019 o 15:30 (nást. č. 17). Do Nitry sa vrátime opäť na autobusovú stanicu 31. marca 2019 o 14:05 (nást. č. 5). Za skautky počas prepravy zodpovedá Aďa Molnárová, ktorá skautky od rodičov prevezme a aj im ich odovzdá po návrate do Nitry.

Na výpravu sa určite oplatí ísť- výprava je predsa vrcholná dievčenská akcia tejto jari! Budeme mať nabitý program, okrem prechádzky do prírody sa tešíme na spoločné hry, tvorivú dielňu, skautskú prax a samozrejme na samotné kamarátky! V nedeľu ráno si dievčatá budú môcť vybrať medzi sv. Omšou (ktorú bude celebrovať náš hostiteľ) a ranným zamyslením ako alternatívnym duchovným programom. Náš hostiteľ nám nocľah poskytuje bezplatne, výpravu teda máme všetky za sumu 9€ pokrývajúcu náklady na spoločnú stravu (2x raňajky, 1x obed, 1x večera, 1x desiata na cestu). Túto sumu stačí odovzdať na mieste do rúk Škorice.

ZODPOVEDNÉ OSOBY

Škorica Novotná (oddielová vedúca, výprava celkovo), 0949 277 400
Aďa Molnárová (preprava skautiek), 0908 759 836

ČO SI VZIAŤ NA VÝPRAVU DO DVORNÍKOV

Správna a praktická skautka sa samozrejme na víkendovú výpravu zvládne zbaliť do jedného batoha tak, aby mala voľné ruky. Iste si nesmie zabudnúť:
- Poplatok 9€ za výpravu
- Vreckové a zľavový preukaz na dopravu
- Kartičku poistenca
- Užívané lieky
- Fľaša na vodu a zdravé jedlo (olovrant a večera na piatok, desiata a olovrant na sobotu, desiata na nedeľu)
- Obuv (prevná a nepremokavá + prezuvky!!!)
- Odev (podľa počasia, pyžamo
- Výbava (KPZ, vreckový nožík, ešus, spacák, karimatka, baterka)
- Toaletné potreby
- Rovnošatu (aspoň skautskú šatku)

Pozrite si niekoľko fotografií z jesennej výpravy