Návštevný deň

Milých rodičov prosíme o ich účasť na návšteve tábora v návštevný deň. Je to základná súčasť našej spolupráce pri výchove detí.

Určite máte záujem, čo vaše ratolesti bez vášho dozoru vyvádzajú a ako ich naši vyškolení dobrovoľníci zvládajú. To však je iba náš pohľad. Pravdou je, že sa deti túžia dostať aspoň na chvíľu zpod vášho dohľadu, ale láskavé pohladenie mamičky nakoniec predsa len chýba. A mamičkin koláčik nedokáže nikto nahradiť. Podávaná strava im rozhodne stačí, preto pre nich neprinášajte väčšie zásoby, ako dokážu v nedeľu s partiou zbaštiť. Návštevný deň organizujeme preto, že tento deň venujeme vám a inokedy sa zúčastňujeme výprav do okolia a nenašli by ste nás. Túžobne na vás čakáme x.x.2015.

Ďakujeme za pochopenie a dobrú spoluprácu.

Zborová rada 23. zboru Nitrava