4. zborová rada skautského roku 2014-2015

Tak ako sme sa prednedávnom dohodli, zborová rada 23. zboru bude v priebehu skautského roka zasadať každý druhý pondelok v mesiaci. 9. februára sme mali 4. zasadnutie zborovej rady v tomto skautskom roku. Na zasadnutí sa zúčastnili Marián Benc Žiletka, Adrián Gála Drino, Eva Novotná Škorica, Roman Molnár Omo, Rastislav Lukáč Orol a Daniel Blažko Jastrab + prísediace, hrajúce sa a kornfleksy pojedajúce Radka a Viktorka :)

Na stretnutí sme si prebrali dôležité témy týkajúce sa organizovania a smerovania 23. skautského zboru v Nitre, o spolupráci skautov v meste, o príprave tohtoročného tábora, o zaktívnení spolupráce s rovermi cez bežný rok a mnoho ďalších tém. Pre zbor pripravujeme obnovenie skautského zborového časopisu Dve na Tri, doplnenie a pravidelnú aktualizáciu internetových stránok zboru www.nitrava.sk a členov zboru a ich rodičov budeme aj pravidelne informovať o činnosti a plánoch zboru prostredníctvom pravidelných e-mailových noviniek. Túto prácu vykonávame dobrovoľne a s radosťou pre krajšiu a lepšiu prítomnosť aj budúcnosť. Ak máš záujem akokoľvek sa zapojiť do veľmi zaujímavej činnosti s mladými ľuďmi, neváhaj a kontaktuj nás...

Niekoľko fotografií zo stretnutia