Titulka 18

Úvod

 • 23. zbor Nitrava pôsobiaci v Nitre je samostatnou organizačnou jednotkou Slovenského skautingu, o.z. s vlastnou právnou subjektivitou. Slovenský skauting so svojou členskou základňou takmer 7000 členov pôsobí vo viac ako 120 mestách a obciach Slovenska. 23.zbor Nitrava pripravuje tieto skautské dni pre mládež do 27 rokov. Nitrianske skautské dni kladú dôraz na oblasti skautského rozvoja ,šíriť skautské ideály a starať sa o ich pochopenie, otvárať nové horizonty účastníkom podujatia. Účastníci podujatia získavajú priestor pre neformálne vzdelávanie z rôznych oblastí.
 • História
  HISTÓRIA PODUJATIA Nitrianske skautské dni majú zaujímavú históriu. Prvý ročník sa konal pravdepodobne v rokoch 1992 alebo 1993 (pamätníci si presne nespomínajú) na začiatku brezového hájika v Nitre, neďaleko mostu cez rieku (dnes tadiaľ vedie cesta na Zobor). Celú akciu organizoval a viedol Tibor Gero. Ľudia spali v tee-pee a v rozložených stanoch s podsadami, bola postavená skautská táborová brána a varilo sa v poľnej kuchyni. Ďalšími osobnosťami, ktoré sa na podujatí podieľali boli Ladislav Turi-Nagy, Alexander Čerňák (Čajsi), Ondro Urík, Petkéš, sestra Nina a sestra Libuša. Ďalší ročník sa konal na Sihoti. Dvojdňová akcia prebiehala v kompletnej táborovej podkove so stožiarom, podsadovými stanmi, niekoľkými tee-pee a hangárom s kuchyňou. Cez deň sa hrali rôzne hry ako volejbal či futbal, nechýbala ani etapovka. Večer sa pri veľkom táboráku hralo na gitare a spievalo. (Informácie o ročníkoch mezdi 1994-2014 hľadáme.) Po dlhej prestávke boli Nitrianske skautské dni obnovené v roku 2014 pod vedením organizačného tímu v zložení: Adrián Gála (Drino) a Eva Novotná (Škorica) z 23. skautského zboru, Adrián Kopecký (Opti) a Marek Gergely zo 44. zboru. Práve pri prípravách tohto ročníka vzniklo súčasné logo NSD, ktorého autorkou je Katarína Raškovičová. NSD sa konali na Veľkom Céri neďaleko obce Cabaj- Čápor. Približne 60-70 ľudí spalo v stanoch a v chate. Program tvorili rôzne súťaže, drobničky a skautský pretek v okolitom lese. Ročník NSD 2014 obohatil skautský Spartan race. O dva roky neskôr sa v Cabaj-Čápore konal druhý ročník podujatia od jeho znovuobnovenia. Skauti spali v kultúrnom dome, kde sa odohrávala väčšina programu. Zúčastnilo sa jej okolo 120 skautov. Skladala sa z rôznych vnútorných sekcií ako Šmak zóna, Pódium alebo workshopy. V hlavnom programe nemohol chýbať ani skautský pretek. Pre účastníkov varil hlavný kuchár, ale taktiež bol pripravený bufet, kde si mohli zakúpiť jedlo. Na večer bola pripravená diskotéka a nočná hra v okolí kultúrneho domu, ktorú si všetci užili. Spracovala: Sofia Febenová Úprava: Jana Chrtianska
 • Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2017
  Nitrianske skautské dni 2014, Veľký Cér 

Partneri ročníka 2019: 

Mesto Nitra
SČK Územný spolok Nitra
SČK pri GCM Nitra
Swan
TAMI