Viac ako 15 rokov priateľstva

Bolo krásne leto a skauti prežívali tie najkrajšie chvíle v stanovom tábore na Skýcove. Popri rôznych hrách a výpravách v prírode sa im v hlavách zrodila pozitívna myšlienka. Tretí oddiel skautov rovnako, ako 3 oddiel skautiek narástli v počte členov natoľko, že splňovali podmienky na utvorenie samostatného zboru. Myšlienka našla pochopenie u okresného vodcu, ktorým bol brat Ladislav Turi Nagy, ktorý privítal túto iniciatívu, pretože dovtedy bol v Nitre iba jeden zbor a ten už príliš narástol. Takto sa vodca 3 oddielu skautov Ivor Svetlanský so svojim zástupcom Petrom Schmidtom a vodkyňa skautiek Jana Koščialiková s Blankou Wachalovou stali zakladateľmi 3. zboru skautov a skautiek v Nitre.

Zborovým vodcom bol v roku l994 Ivor Svetlanský a pod jeho vedením skauti táborili v lete 1994 na Modoši.

V roku 1995 Ivora vo vedení zboru vystriedala Blanka Wachalová, ale tá sa už o rok musela zo študijných príčin funkcie vzdať. Členovia zboru si po nej vybrali oldskauta Viliama Dokupila, ktorý od roku 1996 úspešne prekonával s kolektívom zborovej rady všetky dobré i zlé chvíle rozvoja zboru. Za obdobie rokov 1996 – 2007 sa vo vedúcich funkciách vystriedali zhruba tri generácie takže v roku 2008 z pôvodných zotrvali v zbore už iba dvaja. Sú to dlhoročný vodca zboru Viliam Dokupil – Gandhí a Marian Benc – Žiletka (dnešný vodca)

Počet členov sa za 16 rokov pôsobenia zboru pohyboval v rozmedzí 50 – 70 členov. Znamená to množstvo dobrovoľníckych hodín v prospech výchovy mládeže na družinových schôdzach, výpravách a stanových táboroch, ktoré v roku 2008 členovia zboru oslávia ako 15 výročie činnosti zboru. Je to radostné hodnotenie keď si uvedomíme, že našim výchovným procesom prešlo niekoľko stoviek chlapcov a dievčat, ktorí nastúpili lepšie pripravení na svoju cestu životom.

Dobrým vysvedčením práce zborovej rady je návrat vyše 20 už odrastených členov, ktorí boli pri vzniku zboru a radi sa po štúdiách a vstupe do života vrátili do zboru, niektorí už aj s rodinami.

Toto je zatiaľ história zboru, ktorý si po novom číslovaní k obdržanému číslu 23 zvolil ešte historický názov nášho slávneho mesta Slovákov NITRAVA.

Keď ste túto informáciu prečítal, dajte ju prosíme ďalej, ako dobrú zvesť o našej činnosti.

Ďakujeme.