Zákon, hymna, sľub, heslo...

Skautský zákon

Skautský zákon je v prvom rade zákon preto zaväzuje každého člena skautského hnutia dodržiavať ho a riadiť sa ním. Je uverejnený a aktualizovaný v stanovách Slovenského skautingu, najdôležitejšom dokumente Slovenského skautingu. Má desať bodov, ktoré sú postavené tak, že pri ich dodržiavaní a správnom interpretovaní musí byť každý človek ktorý sa ním riadi správny a uvedomelý človek a občan nášho štátu. Skautský zákon je spolu so skautským heslom, pozdravom, skautským znakom a rovnošatou symbolom Slovenského skautingu.


Skautský zákon

Na skautovu česť sa dá spoľahnúť­
Skaut je verný a oddaný.
Skaut, je osožný a pomáha iným.
Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta
Skaut je zdvorilý
Skaut je ochranca prírody, a cenných výtvorov ľudských.
Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
Skaut je veselej mysle.
Skaut je sporivý a hospodárny.
Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.Každý človek, ktorý skautský zákon dodržiava, je správnym skautom. Nie, je to jednoduché, ale dá sa to. Skauting je hra na život, ktorá sa raz naplní a stane sa životom. Preto ten, kto sa riadi skautským zákonom môže byť v spoločnosti vzorom a je čestným a úprimným človekom. Takýchto ľudí má spoločnosť rada u v živote to dotiahnu ďaleko (aj keď cesta nie je ľahká) a priatelia o nich hovoria, že sú to „Veľkí ľudia“.


Skautská hymna

Hej, skauti hor sa, volá deň, s nádejou na nás hladí zem.

Slnko už na cestu žiari, kráčajme s úsmevom v tvári.

Hej, skauti hor sa, volá deň, volá nás naša rodná zem.


Hej, skauti hor sa, volá vlasť, buď pripravený v každý čas.

K obrane pravdy a krásy, mladosť sa o slovo hlási.

Hej, skauti hor sa, volá vlasť, hej skauti, volá všetkých nás.


Heslo

Pre skautov: Buď pripravený/ná

Pre roverov: Slúžim!Príkaz dňa

Každý deň dobrý skutok!Sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa v vynasnažím zo všetkých síl
- plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
- pomáhať svojím blížnym v každom čase,
- dodržiavať skautský zákon.

Veriaci môže pridať: Tak mi Pán Bom pomáhaj!